May 19, 2024

Sobrang Liit na Kagat ng Pusa? Posibleng may Rabies ba

Kahit na ang kagat ng pusa ay maaaring mukhang maliit, mahalaga pa rin na ituring ito nang seryoso at agad na asikasuhin. Kahit ang maliit na kagat ay maaaring magdulot ng impeksyon at maaaring maging isang posibleng paraan para sa pagkalat ng mga mikrobyo, kabilang ang mga naaapektuhan ng rabies kung ang pusa ay hindi nabakunahan.

Mga Dapat gawin sa kagat ng Pusa

Narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin sa pagtugon sa maliit na kagat ng pusa.

Tandaan huwag balewalain ang kagat ng pusa. Maraming uri ng bacteria na nabubuhay sa bibig at laway ng pusa kaya pakasigurado na ma-treat ang kagad ng pusa.

-Linisin ang sugat

-Gumamit ng antiseptic

-Observe ang sintomas

-Magtanong sa doktor

Linisin ang Sugat

Linisin ang sugat ng maliit na kagat ng pusa gamit ang mild soap at malamig na tubig. Siguraduhing alisin ang anumang dumi o maruming mga bahagi sa sugat.

Pahiran ng Antiseptic

Pahiran ang sugat ng antiseptic o povidone-iodine solution upang makatulong sa pag-iwas sa impeksyon. Subukan na hindi magamit ang alcohol o hydrogen peroxide, dahil maaaring makasira sa balat at hindi epektibo laban sa lahat ng uri ng mikrobyo.

FAMILY RUBBING ALCOHOL 473ML

Neosporin Original Antibiotic Ointment, 24-Hour Infection Prevention for Minor Wound

Obserbahan ang Pag-iral ng Sintomas

Obserbahan ang sugat para sa anumang mga sintomas ng impeksyon tulad ng pamamaga, pamumula, pagtubo ng nana, o pananakit. Kung mayroon kang anumang mga sintomas na ito, kumonsulta agad sa isang doktor.

Konsultahin ang Doktor

Kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod na kondisyon, kailangan mo ng agarang pagkonsulta sa isang doktor:

-Kung ang kagat ay malalim, kahit na mukhang maliit.

-Kung ang kagat ay sa mukha, leeg, o anumang bahagi ng katawan na malapit sa mga buto.

-Kung ikaw ay mayroong iba pang mga kondisyon sa kalusugan na maaaring magdulot ng komplikasyon.

Mahalaga na huwag balewalain ang kahit na maliit na kagat ng pusa at agad na kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at pagtugon.

May Rabies ba ang kagat ng Pusa kahit na maliit lang ito?

Oo, maaaring magdala ng rabies ang kagat ng pusa kahit maliit lamang ito. Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng rabies virus, na maaaring ipasa sa tao sa pamamagitan ng laway ng hayop, kabilang ang mga pusa.

Ang pusa ay isa sa mga hayop na maaaring magdala ng rabies, at ang bawat kaso ng kagat ng pusa ay dapat na ituring na potensyal na pagkalat ng rabies. Kahit maliit lamang ang kagat ng pusa, ang rabies virus ay maaaring ipasa sa tao sa pamamagitan ng laway ng pusa na mayroong rabies.

Ayon pa sa Gamotsabata.com kapag ikaw ay nakagat ng pusa, kahit maliit ang kagat, mahalaga na agad na kumonsulta sa isang propesyonal sa pangkalusugan upang malaman ang mga sumusunod na hakbang na dapat gawin, kabilang ang pag-evaluate sa panganib ng rabies at kung kinakailangan, pagpapagamot para sa rabies prophylaxis. Ang mga anti-rabies injections ay maaaring kailanganin depende sa mga pangyayari ng kagat at iba pang mga kadahilanan. Ang agaran na pagtugon sa kagat ng pusa ay mahalaga upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng rabies at iba pang mga komplikasyon.

Mga sakit na pwedeng manggaling sa kagat ng Pusa

Ang mga kagat ng pusa, kahit maliit lang, ay maaaring magdulot ng iba’t ibang mga sakit at komplikasyon sa tao. Narito ang ilan sa mga karaniwang mga sakit na maaaring manggaling sa kagat ng pusa.

Impeksyon

Ang kagat ng pusa ay maaaring magdulot ng impeksyon sa balat dahil sa mga bakterya na matatagpuan sa kanilang bunganga. Ang impeksyon ay maaaring magresulta sa pamamaga, pamumula, pananakit, at pagtubo ng nana sa lugar ng kagat.

Cellulitis

Ito ay isang mas malubhang uri ng impeksyon sa balat na maaaring magresulta mula sa kagat ng pusa. Ang cellulitis ay kadalasang nagsisimula sa lugar ng kagat at maaaring kumalat sa iba pang mga bahagi ng katawan. Maaaring magkaroon ng pamamaga, init, at pamumula sa apektadong lugar, pati na rin ang lagnat at pananakit.

Tetanus

Ang tetanus ay isang sakit na dulot ng bacteria na tinatawag na Clostridium tetani, na maaaring pumasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat tulad ng kagat ng pusa. Ang mga sintomas ng tetanus ay maaaring maglaho mula sa pananakit ng mga kalamnan hanggang sa pamamaga ng panga, at maaaring maging mapanganib sa buhay kapag hindi naagapan.

Rabies

Bagaman bihirang mangyari, ang mga pusa ay maaaring magdala ng rabies virus. Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na maaaring ipasa sa tao sa pamamagitan ng laway ng hayop na may rabies. Ang mga sintomas ng rabies ay maaaring mag-iba mula sa pananakit sa bahagi ng kagat hanggang sa pagbabago ng pag-uugali, kawalan ng kalamnan, at iba pang mga neurological na sintomas.

Allergic Reactions

Ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng allergic na reaksyon sa laway ng pusa o sa bacteria na matatagpuan sa kanilang bunganga. Ito ay maaaring magresulta sa pamamaga, pamumula, at iba pang mga sintomas ng allergy.

Sa bawat kaso ng kagat ng pusa, mahalaga na agad na linisin at alagaan ang sugat at kumonsulta sa isang propesyonal sa pangkalusugan upang matukoy ang tamang paggamot at maiwasan ang mga komplikasyon.

Iba pang mga Babasahin

Herbal na Gamot sa Kagat ng Pusa : (Gamot sa Kagat)

Nakamamatay ba ang Higad o Caterpillar?

Ilang araw bago mawala ang Kati ng Higad : Gamot sa Kati ng Higad

Gamot sa Sakit na Leptospirosis – Impeksyon sa Ihi ng Daga

One thought on “Sobrang Liit na Kagat ng Pusa? Posibleng may Rabies ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *