May 19, 2024

Nakamamatay ba ang Higad o Caterpillar?

Ang pangangati na nararanasan kapag nadikitan ng higad o caterpillar ay dulot ng mga kemikal na naiiwan nito sa balat ng biktima. Ang caterpillar ay naglalabas ng mga kemikal mula sa mga glandula nito bilang isang depensa mekanismo laban sa mga predator. Ang mga kemikal na ito ay maaaring maging iritante sa balat ng tao, na nagdudulot ng pangangati at pamamaga.