May 19, 2024

Nakamamatay ba ang Higad o Caterpillar?

Sa pangkalahatan, ang caterpillar o higad ay hindi direktang nakamamatay sa karamihan ng mga tao. Ngunit, ang kanilang kagat o pagkadikit ay maaaring magdulot ng malubhang mga sintomas sa ilang mga indibidwal, lalo na kung sila ay mayroong malubhang allergic na reaksyon.

Epekto ng Higad sa Tao

Ang ilang uri ng caterpillar ay may mga kemikal o mga baras sa kanilang balahibo na maaaring maging sanhi ng pangangati, pamamaga, at pamumula sa balat ng tao. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga sintomas na ito ay maaaring magdulot lamang ng discomfort at hindi naman nakamamatay. Gayunpaman, may mga rareng kaso kung saan ang mga malubhang allergic na reaksyon, tulad ng anafilaksi, ay maaaring mangyari sa mga taong na-expose sa caterpillar at maaaring magdulot ng panganib sa buhay.

Sa pangkalahatan, ang mga sintomas mula sa kagat o pagkadikit ng caterpillar ay maaaring malunasan at hindi nagdudulot ng permanenteng pinsala. Ngunit, ang mga taong may history ng malubhang allergic na reaksyon o iba pang mga underlying na karamdaman ay dapat na maging maingat at kumunsulta sa kanilang mga doktor kung sila ay na-expose sa caterpillar o mayroong anumang mga sintomas ng reaksyon.

Bakit makati ang higad kapag nadikitan?

Ayon sa gamotsabata.com ang pangangati na nararanasan kapag nadikitan ng higad o caterpillar ay dulot ng mga kemikal na naiiwan nito sa balat ng biktima. Ang caterpillar ay naglalabas ng mga kemikal mula sa mga glandula nito bilang isang depensa mekanismo laban sa mga predator. Ang mga kemikal na ito ay maaaring maging iritante sa balat ng tao, na nagdudulot ng pangangati at pamamaga.

May ilang mga caterpillar na may mga urticating hairs o maliit na mga baras sa kanilang balahibo na naglalaman ng mga kemikal na iritante. Kapag ang mga baras na ito ay tumama sa balat ng tao, maaari itong magsilbing isang uri ng mga mikroskopyo na nagdadala ng mga kemikal na maaaring maging sanhi ng pangangati at pamamaga.

Ang pangangati at pamamaga na resulta ng pagkakadikit sa higad o caterpillar ay hindi lamang isang senyales ng depensa mekanismo ng caterpillar, kundi maaari ring maging sanhi ng discomfort at kahit na mga alerhiyang reaksyon sa ilang mga tao. Kaya’t mahalaga na agad na linisin ang lugar na naapektuhan at gawing agarang mga hakbang upang mabawasan ang mga sintomas, tulad ng paghuhugas ng apektadong bahagi ng balat at paggamit ng mga over-the-counter na gamot para sa pangangati at pamamaga, kung kinakailangan.

Paunang lunas sa nakakain ng Higad o caterpillar

Kung ang isang tao ay nakakain ng caterpillar, maaaring magdulot ito ng pangamba at pangangati sa lalamunan, bibig, o esophagus. Kung ito ang nangyari, narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin bilang paunang lunas.

Painumin ng tubig

Painumin ang taong nakakain ng caterpillar ng malamig na tubig upang mapanatili ang kanilang hydration at ma-flush ang anumang natitirang bahagi ng caterpillar mula sa kanilang bibig at lalamunan.

Hugas ng Bibig

Maghugas ng bibig ng maraming beses upang siguruhing walang natitirang bahagi ng caterpillar sa bibig.

Konsultahang Medikal

Agad na kumonsulta sa isang propesyonal sa pangkalusugan o pumunta sa pinakamalapit na emergency room o ospital kung mayroong malubhang pangangati, pamamaga, pananakit ng tiyan, hirap sa paghinga, o iba pang mga sintomas ng allergic na reaksyon.

Antihistamines

Kung inirerekomenda ng isang propesyonal sa pangkalusugan, maaaring magbigay ng antihistamines upang makatulong sa pagkontrol ng pangangati at iba pang mga sintomas ng allergic na reaksyon.

CETIZINE TGP Cetirizine 1 BOX (100 10mg capsules) antihistamine for allergy relief

CLARITIN Loratadine 5mg/5ml Grape Syrup for kids allergy relief from 200+ allergens 60ml

Pananatili sa Paghinga

Kung mayroong pamamaga sa lalamunan na nakakaapekto sa paghinga, mahalaga na panatilihing kalmado at tiyakin na ang daan ng hangin ay hindi nalilipasan. Kung ang pangangati o pamamaga ay nagdulot ng labored na paghinga o kung mayroong paghingal, agad na tumawag ng emergency services.

Mahalaga na tandaan na ang pagkain ng caterpillar ay maaaring magdulot ng iba’t ibang mga reaksyon depende sa uri ng caterpillar at sa reaksyon ng katawan ng tao. Kaya’t mahalaga na kumunsulta sa isang propesyonal sa pangkalusugan upang makakuha ng tamang gabay at lunas batay sa pangyayari.

Iba pang Babasahin

Mga Sakit na Pwedeng Manggaling sa Lamok

Sintomas ng Dengue sa Bata dahil sa kagat ng Lamok

Mabisang Pamatay ng Ipis – Mga OTC Pamuksa ng Ipis

Mga sakit na pwedeng makuha sa kagat ng Surot

5 thoughts on “Nakamamatay ba ang Higad o Caterpillar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *