May 18, 2024

Gamot sa Sakit na Leptospirosis – Impeksyon sa Ihi ng Daga

Ang leptospirosis ay isang sakit na maaaring magdulot ng seryosong mga komplikasyon sa kalusugan ng tao kung hindi ito maagapan at gamutin ng maayos. Kapag hindi naaagapan, maaaring magresulta ito sa pamamaga ng mga organo tulad ng atay at bato, pagkasira ng dugo, pamamanhid ng mga kalamnan, at iba pang mga kritikal na karamdaman na maaaring maging sanhi ng pagkamatay.

Madalas nating marinig ang sakit na ito na galing sa ihi ng daga dahil sa pagbaha na nararanasan ng Pilipinas tuwing tag-ulan. Ang ihi ng daga ay pwedeng humalo sa tubig baha at ma-contract ng isang tao na nakatampisaw dito.

Ayon sa explanation ng ABS-CBN news ang mga sintomas ng leptospirosis ay maaaring magdulot ng hindi kaginhawahan sa pasyente at maaaring magresulta sa pagbaba ng kalidad ng buhay. Kaya’t mahalaga na agad na kumonsulta sa isang doktor at sumunod sa mga rekomendasyon ng paggamot upang mapigilan ang paglala ng sakit, maiwasan ang mga komplikasyon, at mabilis na makabawi ang pasyente. Sa pamamagitan ng tamang paggamot at pangangalaga, maaaring mapabuti ang kalagayan ng pasyente at makaiwas sa mas seryosong mga komplikasyon na maaaring idulot ng leptospirosis.

Sintomas ng sakit na Leptospirosis

 • Lagnat
 • Pag-ubo
 • Panginginig
 • Sakit ng ulo
 • Pagkahapo
 • Pagkahilo at pagsusuka
 • Pagtatae
 • Pagkawala ng ganang kumain
 • Pamamantal ng balat
 • Pamumula ng mga mata
 • Pagsakit ng mga kalamnan lalo na sa hita at likod

Para sa medyo advance na kaso ng Leptospirosis pwede kang makaexperience ng mga sumusunod na sintomas.

Lagnat

Ang pataas na temperatura ng katawan ay isa sa mga pangunahing sintomas ng leptospirosis. Ang lagnat ay karaniwang maaring matagal at maaring umabot ng hanggang 39°C (102°F) o higit pa.

Panlalabo ng Paningin

Ang panlalabo ng paningin o pagkawala ng paningin sa isang o parehong mata ay maaaring mangyari.

Paninilaw ng Balat o Mata

Maaaring magkaroon ng paninilaw o pamumula ng balat, mata, o parehong bahagi ng katawan.

Paninilaw ng Dumi o Ihi

Maaaring magkaroon ng paninilaw o pagka-orange ng kulay ng ihi o dumi dahil sa pagkasira ng atay.

Pamamaga ng mga Kalamnan

Maaaring magkaroon ng pamamaga ng mga kalamnan, partikular sa binti o braso.

Panlalabo ng Isip

Maaaring magkaroon ng pagkabahala, pagka-confused, o panlalabo ng isip.

Mga gamot sa sakit na Leptospirosis

Ang leptospirosis ay karaniwang ginagamot sa pamamagitan ng mga antibiotic. Ang mga karaniwang antibiotic na karaniwang ginagamit para sa paggamot ng leptospirosis ay ang doxycycline at amoxicillin. Sa ilang mga kaso, maaaring gamitin din ang iba pang mga antibiotic depende sa kalagayan ng pasyente at sa anumang mga komplikasyon na maaaring maganap.

Mahalaga na ang paggamit ng mga antibiotic ay pinapayuhan at sinusubaybayan ng isang lisensyadong doktor. Ayon sa gamotpedia.com ang mga antibiotic ay karaniwang kinakailangan na iniinom sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo, depende sa kalubhaan ng sakit at reaksyon ng katawan ng pasyente sa gamot.

Bukod sa mga antibiotic, maaaring magkaroon din ng iba pang mga pangangalagang pang-symptoms tulad ng pagpapahid ng antipyretic para sa lagnat at iba pang mga suportang pang-medikal. Ang mga doktor ay maaaring magbigay din ng mga payo sa pangangalaga sa kalusugan at mga kasangkapan upang mapabuti ang kalagayan ng pasyente.

Mahalaga na agad na kumonsulta sa isang doktor kapag mayroong mga sintomas ng leptospirosis upang ma-diagnose ng maaga at magsimula agad sa tamang paggamot. Ang agarang pagkilos ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapanatili ang kalusugan ng pasyente.

Paano malaman kung mayroon kang Leptospirosis?

Mayroong mga laboratory test na maaaring gawin upang masuri at ma-diagnose ang leptospirosis. Narito ang ilan sa mga pangunahing pagsusuri na maaaring isagawa:

Serologic Testing

Ang serologic testing ay nagtataglay ng iba’t ibang mga uri ng pagsusuri na maaaring makita sa dugo ng pasyente upang tukuyin ang pagkakaroon ng antibodies laban sa leptospira bacteria. Ang ilang mga halimbawa ng serologic tests ay ang enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) at microscopic agglutination test (MAT).

PCR Testing

Ang polymerase chain reaction (PCR) testing ay maaaring gamitin upang matukoy ang DNA ng leptospira bacteria sa dugo, ihi, o iba pang mga likido ng katawan ng pasyente. Ito ay isang sensitibong paraan upang direktang tukuyin ang pagkakaroon ng leptospira bacteria sa katawan.

Culturing

Ang culturing ay isang proseso kung saan ang mga sample ng dugo, ihi, o iba pang mga likido ng katawan ay inilalagay sa isang kultura medium upang paramihin ang leptospira bacteria. Bagaman ito ay maaaring maging sensitibo, ito ay isang mas mahabang proseso kaysa sa ibang mga pagsusuri.

Conclusion

Ang tamang pagsusuri na gagamitin ay maaaring iba-iba depende sa kalagayan ng pasyente at sa mga resources ng laboratoryo. Ang isang doktor ang karaniwang nagpapasya kung aling mga pagsusuri ang dapat isagawa base sa mga sintomas ng pasyente at iba pang mga klinikal na pangangailangan. Ang agarang pagkilos at tamang pag-diagnose ay mahalaga upang maagapan ang leptospirosis at maiwasan ang mga komplikasyon.

Iba pang babasahin

Gamot sa Sakit na Leptospirosis – Impeksyon sa Ihi ng Daga

Nakamamatay ba ang Higad o Caterpillar?

Sintomas ng Leptospirosis sa Daga – Sakit galing sa Daga

Herbal na Gamot sa Kagat ng Pusa : (Gamot sa Kagat)

5 thoughts on “Gamot sa Sakit na Leptospirosis – Impeksyon sa Ihi ng Daga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *