May 18, 2024

Mga sakit na pwedeng makuha sa Daga

Maraming mga sakit at komplikasyon na maaaring manggaling sa daga dahil sa iba’t ibang mga kadahilanan. Ang mga daga at iba pang mga hayop na mayroong maliliit na mga ngipin at kuko ay mayroong potensyal na maging sanga-sangang mapagmulan ng mga bacteria, virus, at iba pang mga mikrobyo na maaaring maging sanhi ng mga impeksyon at sakit.

Epekto ng Kagat ng Daga sa Tao

Kapag ang daga ay kumakagat sa isang tao, maaaring dalhin nito ang mga mikrobyo mula sa kanilang laway o sa kanilang katawan patungo sa balat ng tao, na maaaring magresulta sa pamamaga, impeksyon, at iba pang mga karamdaman.

Bukod dito, ang laway ng mga daga ay may mga kemikal na naglalaman ng mga bakterya na maaaring magdulot ng mga sakit. Ang mga kondisyon ng kanilang balat, tulad ng kalinisan at estado ng kanilang fur, ay maaaring magdala rin ng mga mikrobyo. Bukod pa rito, ang ilang mga daga ay maaaring may dala-dalang mga parasito na maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng toxoplasmosis.

Mga Halimbawa ng sakit na pwedeng manggaling sa Daga


Ang mga kagat ng daga ay maaaring magdulot ng iba’t ibang mga sakit at komplikasyon. Narito ang ilan sa mga ito.

Rat Bite Fever (RBF)

Ito ay isang impeksyon na dulot ng bakterya na maaaring makuhang mula sa kagat ng daga. Ang Streptobacillary RBF ay dulot ng bakterya na Streptobacillus moniliformis, samantalang ang Spirillary RBF ay dulot ng bakterya na Spirillum minus.

Tetanus

Ang tetanus ay isang sakit na dulot ng bakterya na Clostridium tetani. Maaaring makapasok ang bakterya sa katawan sa pamamagitan ng sugat na gawa ng kagat ng daga. Ang tetanus ay maaaring magdulot ng pamamaga ng mga kasukasuan, pananakit ng mga kalamnan, at kung hindi maagapan, maaari itong magdulot ng mga komplikasyon sa paghinga at puso.

Cellulitis

Ito ay isang impeksyon sa balat at sa ilalim na mga tisyu na maaaring maging sanhi ng pamamaga, pamumula, pananakit, at init sa lugar ng kagat. Ang mga kagat ng daga ay maaaring maging isa sa mga sanhi ng cellulitis.

Septicemia

Ito ay isang malubhang impeksyon sa dugo na maaaring maging sanhi ng mga sintomas tulad ng lagnat, panghihina, pananakit ng ulo, at kung hindi maagapan, maaari itong maging sanhi ng pamamaga ng mga organo at iba pang mga komplikasyon sa kalusugan.

Rabies

Bagamat bihira, maaari ring maging sanhi ng kagat ng daga ang rabies kung ang daga ay mayroong rabies. Ang rabies ay isang malubhang sakit na dulot ng virus na maaaring magdulot ng pamumula, pananakit ng ulo at lalamunan, pagbabago ng pag-uugali, at kung hindi naaayos, maaari itong magdulot ng kamatayan.

Pasteurella Infection

Ang Pasteurella multocida ay isang bakterya na karaniwang matatagpuan sa mga bibig ng mga hayop tulad ng mga aso at pusa. Ang kagat ng daga na may kasamang Pasteurella ay maaaring magdulot ng impeksyon sa balat at soft tissues, na maaaring magresulta sa pamamaga, pamumula, at pananakit.

Staphylococcus or Streptococcus Infection

Ang mga kagat ng daga ay maaaring maging daan para sa Staphylococcus o Streptococcus bacteria na maaaring maging sanhi ng impeksyon sa balat, cellulitis, o abscess (puson sa ilalim ng balat).

Bartonella Infection

Ang Bartonella henselae ay isang bakterya na maaaring makahawa sa tao sa pamamagitan ng kagat o rayuma ng pusa. Ito ay maaaring magdulot ng cat scratch disease na kung saan ang mga sintomas ay maaaring magkakaiba mula sa pamamaga ng lymph nodes hanggang sa impeksyon sa balat.

Tularemia

Ito ay isang impeksyon na dulot ng bakterya na Francisella tularensis. Maaaring makuhang mula sa kagat ng daga o iba pang mga insekto. Ang tularemia ay maaaring magdulot ng lagnat, pamamaga ng mga lymph nodes, pananakit ng ulo, at iba pang mga sintomas na nauugnay sa impeksyon.

Scabies

Maaaring makuha ang scabies mula sa daga na mayroong mga parasitic mites sa kanilang balahibo. Ito ay maaaring magdulot ng makati, pamumula, at mga pantal sa balat.

Erysipelas

Ito ay isang uri ng bacterial skin infection na kadalasang nagmumula sa Streptococcus bacteria. Ang mga kagat ng daga na nagdudulot ng sugat sa balat ay maaaring maging daan sa pagpasok ng mga bacteria at maging sanhi ng erysipelas. Ang mga sintomas nito ay pamumula, pamamaga, init, at pananakit sa apektadong lugar ng balat.

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)

Ito ay isang kondisyon kung saan ang Staphylococcus aureus bacteria ay nagdudulot ng impeksyon sa balat at nagreresulta sa pamamaga, pamumula, at pagbabalat ng balat. Ang mga kagat ng daga na nagiging impeksyon ay maaaring maging sanhi ng SSSS.

Mga Allergic Reactions

Ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng malubhang allergic reaction sa laway o mga protina ng daga. Ang mga kagat ng daga ay maaaring maging sanhi ng pamamaga, pangangati, pamumula, at hirap sa paghinga sa mga taong sensitibo sa mga ito.

Mga Kondisyong Nahahawaan ng Parasito

Ang mga kagat ng daga ay maaaring maging daan para sa pagkalat ng mga parasitong mga sakit tulad ng toxoplasmosis, na maaaring makuha mula sa contact sa dumi ng daga. Ang mga sintomas nito ay maaaring magkakaiba depende sa kalakip na kondisyon ng pasyente.

Mga Seryosong Komplikasyon

Sa mga malalang kaso, ang mga kagat ng daga ay maaaring magdulot ng seryosong mga komplikasyon tulad ng sepsis (pagkalat ng impeksyon sa buong katawan), necrotizing fasciitis (pagkakaroon ng flesh-eating bacteria), at iba pang mga malubhang kondisyon na maaaring magresulta sa pagkamatay.

Mga pag iingat na pwede gawin para makaiwas sa mga sakit galing sa Daga

Upang makaiwas sa mga sakit na maaaring makuha mula sa mga daga, narito ang ilang mga pag-iingat na maaaring gawin.

Iwasan ang Pakikipag-ugnay

Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga sakit mula sa mga daga ay upang iwasan ang direktang pakikipag-ugnay sa kanila. Huwag hawakan o pisilin ang mga daga, lalo na kung hindi ninyo kilala o hindi sila pinalaking alaga.

Pag-iingat sa mga Hayop

Kung mayroon kang mga alagang daga o iba pang mga hayop na maaaring magdala ng mga sakit, tiyaking sila ay nasa tamang kalusugan at angkop na nabakunahan.

Panatilihin ang Malinis na Kapaligiran

Panatilihin ang iyong kapaligiran, lalo na ang iyong tahanan at paligid, na malinis at maayos na organisado upang maiwasan ang pagdami ng mga daga.

Pag-iingat sa mga Basura

Siguraduhing ang mga basurahan at iba pang mga lugar na maaaring maging tahanan ng mga daga ay laging nakaayos at sarado nang maayos. Huwag itapon ang mga basura sa labas ng tamang paraan.

Pag-iingat sa Paglilinis

Kapag naglilinis ng bahay o anumang lugar na maaaring may mga daga, magsuot ng mga proteksyon tulad ng guwantes at maskara upang maiwasan ang pagkahawa sa mga mikrobyo.

Regular na Paglilinis

Regular na maglinis ng iyong tahanan at alagaan ang kalusugan ng iyong mga alagang hayop upang maiwasan ang pagdami ng mga daga at iba pang mga mikrobyo na maaaring magdala ng sakit.

Pagsunod sa mga Alituntunin sa Kalusugan

Sundin ang mga payo ng mga eksperto sa kalusugan tungkol sa kung paano maiiwasan ang mga sakit na maaaring makuha mula sa mga daga, tulad ng pag-iwas sa mga lugar na mayroong malalaking populasyon ng daga.

Regular na Pagsusuri ng Kalusugan

Magpakonsulta sa iyong doktor o beterinaryo kung ikaw o ang iyong mga alagang hayop ay nakakaranas ng anumang mga sintomas ng impeksyon o sakit na maaaring kaugnay sa mga daga.

Sa pangkalahatan, ang pangunahing layunin ay upang maiwasan ang pakikipag-ugnay sa mga daga at panatilihin ang malinis at organisado na kapaligiran upang maiwasan ang mga sakit na maaaring makuha mula sa kanila.

Iba pang mga Babasahin

Gamot sa Sakit na Leptospirosis – Impeksyon sa Ihi ng Daga

Sintomas ng Leptospirosis sa Daga – Sakit galing sa Daga

Ano ang Rat Bite Fever : Sintomas at Gamot sa kagat

3 thoughts on “Mga sakit na pwedeng makuha sa Daga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *