May 18, 2024

About Us

Ang GamotsaKagat.com ay ginawa sa layunin na magbigay ng praktikal na solusyon tungkol sa kagat ng mga hayop, insekto at Parasites. Karamihan sa atin ay kukunti lamang ang kaalaman tungkol dito at nagugulat na lamang tayo kapag nangyari na ito.

Ang mga impormasyon sa website na ito ay makakatulong sa panahon na nangangailangan ng first aid para sa mga aksidente na pangyayari at gamutan.

Ang mga pamamaraan din ng pagsugpo at pamatay sa mga peste ay isinama sa mga hinanapan ng solusyon para hindi na din lumala ang pagkalat at maagapan dahil hindi lamang kalusugan ang pwedeng maapektuhan pati natin ang ating kabuhayan.

Salamat sa iyong suporta sa website na ito na ginawa para sa mga Pinoy.