May 15, 2024

Pangunang lunas sa Kagat ng Ahas

Ang agarang pagbibigay ng first aid sa kagat ng ahas ay napakahalaga upang mapabagal ang pagkalat ng lason sa katawan, maiwasan ang paglala ng mga sintomas, at mabawasan ang posibilidad ng seryosong komplikasyon. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit mahalaga ang first aid sa kagat ng ahas.