May 15, 2024

Nakamamatay ba ang Kagat ng Scorpion?

Ang scorpion o tinatawag natin na alakdan ay isang uri ng insekto na nasa family category ng arachnid. Kabilang ito sa grupo ng mga gagamba, kuto. Bagamat meron itong panipit sa dalawang bahagi ng kamay nito hindi ito lubhang nakakasakit. Bagkus ang venom sa may panusok sa buntot nito ang nagiging dahilan ng kinatatakutan ito.