May 18, 2024

Nakamamatay ba ang Kagat ng Scorpion?

Ang scorpion o tinatawag natin na alakdan ay isang uri ng insekto na nasa family category ng arachnid. Kabilang ito sa grupo ng mga gagamba, kuto. Bagamat meron itong panipit sa dalawang bahagi ng kamay nito hindi ito lubhang nakakasakit. Bagkus ang venom sa may panusok sa buntot nito ang nagiging dahilan ng kinatatakutan ito.

Pero sa Pilipinas hindi naman masyadong makamandag ang mga alakdan o scorpion sa atin. Pag-aralan natin sa article na ito ang posibleng epekto ng kagat ng scorpion.

Ang mga scorpion ay matatagpuan sa iba’t ibang mga habitat, kabilang ang mga disyerto, kagubatan, at lugar na may matinding init. Sila ay maaaring mabuhay sa ilalim ng mga bato, sa ilalim ng mga kahoy, o sa iba’t ibang mga lugar na nagbibigay proteksyon at pabahay sa kanila.

Mga Sintomas ng kagat ng Scorpion

Ang karamihan sa mga kagat ng scorpion ay nagdudulot lamang ng pananakit, pamamaga, at pamumula sa lugar ng kagat, na kadalasang tumatagal sa loob ng ilang oras o araw. Nagiging kumplikado lang ang kagat ng scorpion kapag nagkaroon ito ng impeksyon kagaya ng tetanus dahil madalas itong mamugad sa mga maduduming lugar.

Nakamamatay nga ba talaga ang kagat ng scorpion?

Mayroong ilang mga uri ng mga alakdan na may mga lason o venom na maaaring magdulot ng mas malubhang mga reaksyon sa tao. Halimbawa, ang ilang mga uri ng alakdan sa mga lugar tulad ng Gitnang Silangan at Africa ay maaaring magdulot ng mas malubhang mga sintomas tulad ng malubhang pananakit, pagkalito, pagkahilo, pagkahilo, at posibleng pagkamatay, lalo na sa mga bata o mga matatanda, o sa mga taong mayroong mga medikal na kondisyon.

Pwedeng makamatay din ang kagat ng scorpion na ito kapag may labis na allergic reaction sa nakagat na tao.

Gamot sa kagat ng Scorpion

Narito ang mga posible mong gawin kapag ikaw ay nakagat ng scorpion.

1. Maging kalmado lamang kung ikaw ay nakagat ng scorpion. Gaya ng sabi natin kanina ang mga scorpion sa Pilipinas ay mahina ang venom kumpara sa mga counterpart sa may bandang Africa. Wag maging hysterical para maiwasan ang anumang aksidente na pwedeng mangyari dahil sa lubhang pagkanerbyos.

2. Hugasan ang sugat ng maigi. Dahil sa may venom ang scorpion pwedeng mamula ng sobra ang nakagat na bahagi ng katawan, maging masakit ito at minsan sobrang kati. Linisin ang lugar ng kagat ng scorpion gamit ang sabon at malinis na tubig upang maiwasan ang impeksyon. Patuyuin ito ng maingat at huwag isara nang sobra ang sugat.

3. Uminom ng pain reliever kapag masakit ang kagat ng alakdan. Kung ang kagat ay nagdudulot ng pananakit, maaaring gamitin ang mga over-the-counter pain relievers tulad ng paracetamol o ibuprofen para sa komportableng pag-aalaga ng sakit.

4. Kapag may labis na kati at sakit sa nakagat na bahagi gumamit din ng Hydrocortisone na gamot

Aveeno Maximum Strength 1% Hydrocortisone Anti-Itch Cream 1oz | 28g by kaibeautycorner

5. Kapag may allergic reactions o adverse symptoms, pumunta sa doktor. Kung ang biktima ay nagpakita ng malubhang mga sintomas tulad ng matinding pananakit, pagkahilo, pagkahilo, hirap sa paghinga, o iba pang mga palatandaan ng mas malalang reaksyon, mahalaga na maghanap ng agarang medikal na tulong

Iba pang mga Babasahin

Ilang araw bago mawala ang Kagat ng Bubuyog

Gamot sa Kagat ng Alupihan

Masamang Epekto ng Kagat ng Bubuyog : Paano makaiwas sa Insekto

Gamot sa Kagat ng Bubuyog : Epekto ng Kagat sa Tao

One thought on “Nakamamatay ba ang Kagat ng Scorpion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *