May 18, 2024

May Rabies ba ang Kagat ng Daga?

Oo, maaaring magdala ng rabies ang kagat ng daga. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral na sakit na maaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng mga hayop na mayroong rabies virus. Ang daga ay isa sa mga hayop na kilala na maaaring magdala ng rabies virus, kaya’t ang kagat mula sa isang daga ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan.

Dapat gawin kapag nakagat ng Daga

Kapag ang isang tao ay nakagat ng daga, mahalaga na agad siyang kumonsulta sa isang doktor upang makatanggap ng tamang pag-aaral at pagtanggap ng pangunang gamutan, kabilang na ang bakuna laban sa rabies. Kahit pa maaaring maging bihirang ang rabies sa mga daga sa ilang mga lugar, ang agarang pagtugon at pangunang paggamot ay mahalaga upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit at mapanatili ang kalusugan ng biktima.

Paano malaman kung may rabies ang kagat ng daga

Ang rabies ay isang seryosong sakit na sanhi ng rabies virus. Kung ikaw ay nakagat ng daga o anumang iba pang hayop na maaaring magdala ng rabies virus, mahalaga na maunawaan ang mga senyales at sintomas ng rabies at kumunsulta sa isang doktor para sa tamang pagtatanggol. Narito ang ilang mga senyales at sintomas ng rabies.

Pamumuo ng laway at hirap sa pag-inom o paninigarilyo

Ang pagkakaroon ng pamumuo ng laway o pagkakaroon ng hirap sa pag-inom o paninigarilyo ay maaaring maging mga unang senyales ng rabies.

Pananakit sa lugar ng kagat

Ang pamumuo ng laway at pananakit sa lugar ng kagat ay maaaring maranasan pagkatapos ng isang kagat ng daga.

Pagbabago sa pag-uugali

Ang pagbabago sa pag-uugali, tulad ng pagiging labis na agresibo o labis na pagkamalungkot, ay maaaring maging senyales ng rabies.

Paninigas ng mga kalamnan

Sa mga mas malalang kaso, ang mga sintomas ng rabies ay maaaring magresulta sa paninigas ng mga kalamnan at pagkamatay.

Ayon sa petsmedguide.com kung ikaw ay nakagat ng daga o iba pang hayop at mayroon kang alinman sa mga nabanggit na sintomas, mahalaga na agad kang kumonsulta sa isang doktor. Ang agarang pagtugon at pagtanggap ng pangunang gamutan ay mahalaga upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit at mapanatili ang kalusugan ng biktima. Ang mga hindi nasabing hayop ay maaaring sumailalim sa pagsusuri para sa rabies.

Parehas lang ba ang rabies sa Aso at rabies sa Daga?

Ang rabies sa aso at rabies sa daga ay parehong sanhi ng rabies virus, ngunit maaaring magkaroon ng mga kaibahan sa kanilang pagpapakita at iba pang mga aspeto. Narito ang ilang mga kaibahan sa pagitan ng rabies sa aso at rabies sa daga.

Uri ng hayop

Ang rabies sa aso ay sanhi ng rabies virus na naililipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng isang aso na may rabies, samantalang ang rabies sa daga ay sanhi ng rabies virus na naililipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng isang daga na may rabies.

Salot at pag-uugali

Ang mga aso ay kilala sa kanilang sosyal na pag-uugali at kadalasang lumalapit sa mga tao, kaya’t ang kaso ng rabies sa aso ay maaaring mas madaling mapansin at maitala. Sa kabilang banda, ang mga daga ay mas mailap at madalas na hindi makikita, kaya’t ang mga kaso ng rabies sa daga ay maaaring mas mababa ang pagtatanghal.

Sintomas

Bagaman maaaring magkaroon ng mga pagkakatulad sa mga sintomas, tulad ng pagbabago sa ugali, agresibo o hindi kapani-paniwala na galaw, at paninigas ng mga kalamnan, maaaring may mga kaibahan din sa pagitan ng sintomas ng rabies sa aso at rabies sa daga. Ang sintomas ng rabies sa aso ay maaaring magpakita ng pagiging agresibo at pagkakaroon ng rabid na pagmamahal sa tubig, habang ang mga daga ay maaaring magpakita ng mas mababang antas ng aktibidad at mas mahina at hindi maayos na paggalaw.

Pangangalaga

Sa maraming lugar, ang mga programa ng pagbabakuna sa aso ay naging epektibo sa pagkontrol ng kaso ng rabies sa aso at sa pagprotekta sa tao laban sa sakit na ito. Sa kabilang banda, ang pagpapakalat ng rabies sa daga ay hindi masyadong napansin sa ilang mga lugar at maaaring humantong sa mga hindi nadadalahang kaso ng rabies sa tao.

Sa kabuuan, bagaman parehong sanhi ng rabies virus, maaaring magkaroon ng mga kaibahan sa pagitan ng rabies sa aso at rabies sa daga sa kanilang pagpapakita, salot, at mga aspeto ng pagkontrol at pangangalaga. Mahalaga na magkaroon ng kaalaman sa mga ito upang maiwasan ang panganib at maprotektahan ang kalusugan ng tao at mga alagang hayop.

Iba pang mga Babasahin

Mga sakit na pwedeng makuha sa Daga

Ano ang Rat Bite Fever : Sintomas at Gamot sa kagat

Ano ang gamot sa kagat ng Daga?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *