May 18, 2024
Aso

Paano malaman kung may Rabies ang Tuta: First aid kapag nakagat

Sa karamihan ng mga lugar, hindi karaniwan ang pagkakaroon ng rabies sa mga tuta. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng rabies sa mga tuta ay maaaring maging bihirang pangyayari, lalo na kung ang mga tuta ay regular na nabibigyan ng tamang bakuna laban sa rabies. Ang mga bakunadong tuta ay protektado laban sa sakit na rabies at hindi sila nagiging tagadala ng virus na maaaring ikalat ito sa mga tao.

Ayun sa petsmedguide.com kung mayroong mga tuta na hindi nabakunahan laban sa rabies at sila ay na exposed sa virus mula sa mga hayop na mayroong sakit, maaaring magkaroon ng posibilidad na sila ay magkaroon din ng rabies.

Mga Hakbang paano makaiwas sa Rabies ng Tuta

Ang pangunahing hakbang upang maiwasan ang rabies sa mga tuta at sa iba pang mga alagang hayop ay ang regular na pagpapa-bakuna laban sa rabies. Bukod dito, mahalaga ring iwasan ang mga sitwasyon na maaaring magdulot ng potensyal na pagkakaroon ng kagat o pinsala mula sa mga hayop na hindi kilala o sa mga hayop na nagpapakita ng sintomas ng pagkakaroon ng rabies.

Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga at pangangalaga, maaaring mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga tuta at ng mga taong nakatira sa paligid nila mula sa sakit na rabies.

Paano malaman kung may Rabies ang kagat ng Tuta?

Maraming mga sintomas na pinapakita kapag may Rabies ang isang tuta. Kailangang obserbahan ang alaga lalo na kung ikaw ay nakagat ng iyong alaga.

Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng virus na kadalasang naipapasa sa mga hayop, kabilang ang mga aso. Ang mga tuta na may rabies ay maaaring magpakita ng iba’t ibang mga sintomas, kabilang ang.

Pagbabago sa asal

Maaaring maging agresibo o labis na mapag-isa ang isang tuta na may rabies. Ang mga tuta na karaniwang mababait ay biglang magiging agresibo at mapanganib.

Pagbabago sa boses

Ang isang tuta na may rabies ay maaaring magkaroon ng pagbabago sa boses o pag-uugong. Ang mga tuta ay maaaring umiyak nang hindi karaniwan o may mga labas na tunog.

Pagkahilo o pagkahulagpos

Ang mga tuta na may rabies ay maaaring magpakita ng mga sintomas ng pagkahilo, pagkahulagpos, o kawalan ng koordinasyon sa kilos.

Pagkawala ng gana sa pagkain at pag-inom: Ang mga tuta na may rabies ay maaaring mawalan ng interes sa pagkain at pag-inom ng tubig, na maaaring humantong sa pagkawala ng timbang at dehydration.

Pamamaga o pag-irita

Ang mga tuta na may rabies ay maaaring magkaroon ng pamamaga o pag-irita sa lugar ng kagat.

Pagkakaroon ng pagkabalisa o pagkasabik

Ang mga tuta ay maaaring magpakita ng labis na pagkabalisa o pagkasabik, na maaaring humantong sa labis na pagpunta-punta o pagkakalikot sa mga bagay.

Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito sa iyong tuta, mahalaga na kumunsulta ka agad sa isang beterinaryo para sa agarang pagsusuri at paggamot. Ang rabies ay isang napakapanganib na sakit na maaaring ikamatay ng hayop at maging banta sa kalusugan ng mga tao. Ang maagap na pagkilala at pagtugon sa mga sintomas ng rabies ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng iyong mga alagang tuta at ng mga taong nakapaligid sa kanila.

First aid sa kagat ng Tuta

Ang pagkakaroon ng kaalaman sa tamang unang tulong para sa mga nakagat ng tuta ay mahalaga upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng rabies at iba pang mga komplikasyon. Narito ang mga hakbang na dapat sundan sa unang tulong para sa mga nakagat ng tuta.

-Linisin ang sugat

-Alisin ang dugo

-Paggamit ng Antiseptic

-I-record ang pangyayari

-Pagbisita sa doktor

-Pagpapabakuna

-Takpan ang sugat

Linisin ang Sugat

Linisin ang sugat na mabuti sa mainit na tubig at sabon upang alisin ang dumi at bacteria. Banlawan ito ng mabuti sa malinis na tubig ng ilang minuto.

Alisin ang Dugo

Kung ang sugat ay nagdurugo, pahiran ito ng kaunting pressure para maiwasan ang sobrang pagdurugo. Subalit kung malalim ang sugat, higpitan ang pressure at tawagan ang emergency services kaagad.

Pahiran ng Antiseptic

Pahiran ang sugat ng antiseptic o alcohol upang mapanatili itong malinis at maiwasan ang impeksyon.

Povidone Iodine 10% Solution Antiseptic (15ml,30ml,60ml and 120ml)

Itala ang Pag-atake

Kung maaari, tandaan ang mga detalye ng pag-atake ng tuta, tulad ng hitsura nito, kung may mga sintomas ng rabies, at iba pa.

PagKonsulta sa Doktor

Kung ang sugat ay malalim o kung may suspetsa ng rabies sa tuta, kailangang magpakonsulta sa doktor agad. Ang doktor ang makapagsasabi kung kailangan ng karagdagang gamot o bakuna laban sa rabies.

Pabakunahan Laban sa Rabies

Kung may posibilidad na may rabies ang tuta, maaaring kailangan ang post-exposure prophylaxis (PEP) o pabakunahan laban sa rabies. Kailangang makipag-ugnayan sa doktor o lokal na kagawaran ng kalusugan upang magkaroon ng tamang pagsusuri at gamot.

Takpan ang Sugat

Takpan ang sugat ng malinis na bandage upang mapanatili itong malinis at protektado mula sa dumi at impeksyon.

Listahan ng Animal Bite Center sa Kamuning Quezon City

Top Med Animal Bite Center
Address: 130 Kalayaan Avenue, Ground Floor, Fersal Hotel, Quezon City
Contact: 0908-262-3634 / 0927-357-4938
Services: Anti-rabies vaccination, tetanus shots, and other related treatments​ (Top Med Diagnostics)​​ (Top Med Diagnostics)​.

Kamuning Health Center
Address: Kamuning Road, Quezon City
Contact: (02) 8988-4242
Services: Rabies vaccination and post-exposure prophylaxis​ (Medical Pinas)​.

East Avenue Medical Center
Address: East Avenue, Diliman, Quezon City
Contact: (02) 8928-0611
Services: Comprehensive animal bite treatment including rabies vaccinations​ (Top Med Diagnostics)​.

Conclusion

Mahalaga na magkaroon ng kaalaman at pagpapaalala sa mga tao sa paligid, lalo na sa mga magulang at mga tagabantay ng mga bata, tungkol sa tamang paraan ng pag-aalaga at unang tulong para sa mga nakagat ng tuta upang mapanatili ang kaligtasan at maiwasan ang posibleng mga komplikasyon.

Iba pang mga Babasahin

Herbal na Gamot sa Kagat ng Pusa : (Gamot sa Kagat)

Nakamamatay ba ang Higad o Caterpillar?

Ilang araw bago mawala ang Kati ng Higad : Gamot sa Kati ng Higad

Gamot sa Sakit na Leptospirosis – Impeksyon sa Ihi ng Daga

Sources:

https://gamotsapet.com/nakagat-ng-aso-na-may-anti-rabies-safe-ba/

https://gamotsapet.com/bagong-panganak-na-aso-may-rabies-ba/

3 thoughts on “Paano malaman kung may Rabies ang Tuta: First aid kapag nakagat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *