May 19, 2024

Mga sakit na Pwedeng Manggaling sa Ipis

Ang ilang mga sakit na maaaring makahawa mula sa ipis ay nagmumula sa kanilang kaugalian at paghahanap ng makakain sa maruming lugar. Ang ipis ay madalas na nagiging carrier ng mga bacteria, virus, at iba pang mikrobyo habang sila’y naglalakbay sa mga maduming lugar, basura, at iba pang maruming kapaligiran. Ang mga mikrobyo na ito ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga sakit kapag ang ipis ay naipasa ito sa mga tao.

Halimbawa, ang ipis ay maaaring kumain ng maruming pagkain o dumapo sa maruming lugar, at pagkatapos ay magtaglay ng bacteria tulad ng Salmonella at E. coli sa kanilang mga pagkain o katawan. Kapag sila’y dumapo sa pagkain o iba pang mga bagay na direktang makakasalamuha ng tao, maaaring ito’y magdulot ng sakit kapag na-consume ng tao o nai-transfer sa kanyang mga kamay.

Mga Sakit Galing sa Ipis

Ang mga ipis ay maaaring magkaroon ng lahat ng sakit na nauugnay sa mga nabubulok na bagay dahil karaniwang naghahanap sila ng pagkain sa basurahan. Kaya, ang ipis ay maaaring tolerate ito, ngunit nakakasakit sila kapag napadikit ang isang tao.

Dahil sa kanilang kaugalian na magdala ng bacteria, virus, o iba pang mikrobyo, ang ipis ay maaaring maging tagapagdala ng maraming sakit. Ang ilang mga sakit na maaaring makahawa ng ipis ay ang mga sumusunod:

Salmonellosis

Ang ipis ay maaaring magdala ng bacteria ng Salmonella mula sa maruming lugar o sa pagkain na na-contaminate nito. Ang Salmonellosis ay maaaring magdulot ng pagtatae, pagsusuka, at iba pang sintomas ng gastrointestinal na problema.

Dysentery

Ang ipis ay maaaring maging vector ng mikrobyong nagdudulot ng dysentery, isang impeksiyon sa bituka na nagiging sanhi ng matindi at masakit na pagtatae.

Hepatitis A

Ang virus ng Hepatitis A ay maaaring makuha sa fecal matter ng ipis, at maaaring ito ang maging sanhi ng impeksiyon sa atay na kilala bilang Hepatitis A.

Tuberculosis (TB)

Bagamat hindi ito kasing common tulad ng ibang sakit, ang Mycobacterium tuberculosis, na nagiging sanhi ng TB, ay maaaring makuha mula sa ipis.

Polio

Ang poliovirus ay maaaring maging sanhi ng Polio, at ang ipis ay maaaring maging carrier ng virus na ito.

Leptospirosis

Ang ipis ay maaaring magdala ng Leptospira bacteria na maaaring maging sanhi ng leptospirosis. Ang sakit na ito ay maaaring maidirekta sa tao kapag ang kontaminadong tubig ay naiinom o naiipon sa sugat sa balat.

E. coli Infection

Ang ipis ay maaaring magdala ng E. coli bacteria mula sa isang dumi papunta sa pagkain o iba pang mga bagay. Ang E. coli infection ay maaaring magdulot ng gastrointestinal na problema.

Ito ay mahalaga na panatilihin ang kalinisan sa paligid, lalo na sa mga lugar kung saan may ipis. Ang pag-iwas sa contact sa ipis at pagsusuri ng maayos ang kalusugan ng pagkain ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang mga sakit na maaaring idulot ng ipis.

Paano makaiwas sa mga Sakit galing sa Ipis?

Ang mga sumusunod na hakbang ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga sakit na maaaring mula sa ipis

Panatilihin ang Malinis na Paligid

Linisin ang bahay at paligid upang maiwasan ang pagdapo ng ipis sa maruming lugar. Itapon ang basura nang wasto at siguruhing walang natitirang pagkain o natutuyong likido na maaaring maging atraksyon para sa mga ipis.

Itapon ang Pagkain ng Maayos

Itapon ang mga natirang pagkain nang maayos at siguruhing ang mga lalagyan ng pagkain ay sarado ng maayos upang hindi makapasok ang ipis.

Panatilihin ang Ligtas na Pagkain

Laging ilagay ang pagkain sa maliligtas na lugar. Gumamit ng mga lalagyan na may takip o lalagyan ng pagkain na mahirap buksan ng ipis.

Gumamit ng Screens o Barriers

Ilagay ang screens sa mga bintana at pintuan upang mapigilan ang pagpasok ng ipis sa loob ng bahay. Gumamit ng mga barrier tulad ng weather stripping para sa pintuan at bintana.

Ayusin ang mga Labis na Tubig

Ang ipis ay kadalasang nahahanap sa lugar na may labis na tubig. Siguruhing walang natitirang nagtutubig sa mga lababo o sa ibang bahagi ng bahay.

Gumamit ng Insect Repellent

Gumamit ng insect repellent o insecticides para sa bahay at kapaligiran upang maiwasan ang pagdapo ng ipis.

Regular na Pest Control

Magkaruon ng regular na pest control upang kontrolin ang populasyon ng ipis sa paligid ng bahay. Maaaring makatulong ang professional pest control services para sa mas epektibong kontrol sa mga pesteng ito.

Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinis at maayos na kapaligiran, maari mong mabawasan ang pagkakaroon ng ipis sa iyong bahay at ang posibilidad ng pagkalat ng sakit na maaaring dala nito.

Conclusion

Ayon sa gamotsapet.com ang ipis ay maaaring maging vector din ng ilang mga sakit sa pamamagitan ng pagdadala ng mikrobyo sa kanilang katawan at pagkatapos ay pagdapo sa pagkain o sa mismong katawan ng tao. Ang pangunahing paraan upang maiwasan ang mga sakit na maaaring mula sa ipis ay ang pagpapanatili ng kalinisan sa paligid, ang tamang pagtatapon ng basura, at ang maayos na paghahanda at pagluto ng pagkain. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring mabawasan ang posibilidad ng pagkalat ng sakit na maaaring mula sa ipis.

Iba pang mga Babasahin

Paano malaman kung may Rabies ang Tuta: First aid kapag nakagat

Gamot Pantanggal ng Kuto : Natural na mga paraan Para Mawala ang Kuto

Sakit Galing sa Kagat ng Lamok Elephantiasis: Paano makaiwas dito

One thought on “Mga sakit na Pwedeng Manggaling sa Ipis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *