May 19, 2024

Home made Pamatay ng Ipis – Mga Halimbawa ng Mabisang Pamuksa

May mga available na products sa bahay natin na pwedeng magamit para mabawasan o mapuksa ang pagdami ng mga ipis sa ating lugar. Madaling hanapin ang mga bagay na ito at sa tamang pamamaraan ay makatipid ng pamuksa sa Ipis.

Sadyang nakakainis ang makakita ng ipis, alam ito ng mga mommy. Hindi lang sa medyo nakadiri talaga sila, nagdadala pa ang Ipis ng mga sakit na pwedeng makuha ng mga bata. Ang problema kadalasan ng mga pesticides na available ay may masangsang na mga amoy at dahil chemical posibleng makaapekto sa baga ng mga nakakalanghap.

May ilang home-made na pamatay ng ipis na maaari mong gawin gamit ang mga natural na sangkap na madalas makikita sa bahay. Narito ang ilang mga halimbawa

Halimbawa ng mga Home Remedy Pamatay Ipis

Soda at Asukal

Gumawa ng malapot na solution sa pamamagitan ng paghahalo ng soda at asukal. Ilagay ito sa mga kahon o lalagyan na maaaring pasukan ng ipis. Kapag kinain ng ipis ang solution, magiging nagdudulot ito ng gas na makakapatay sa kanila.

Baking Soda at Asukal

Haluin ang baking soda at asukal sa pantay na bahagi at ilagay sa mga lugar na madalas daanan ng ipis. Ang baking soda ay nagbibigay ng gas kapag kinain, na maaaring magdulot ng pagkamatay sa kanila.

Borax at Asukal

Ang Borax ay isang kemikal na maaaring makapagdulot ng kamatayan sa ipis. Ihalo ito sa asukal at ilagay sa mga lugar na pinagdadaanan ng mga ipis.

Kape at Asukal

Ang kape ay maaaring maging epektibong pamatay ng ipis. Ilagay ito sa mga lugar na madalas nilang daanan. Ang kape ay maaaring makasama sa kanilang sistema.

Amoy ng Pandan

Ang amoy ng pandan ay maaaring magdulot ng pag-iwas sa mga ipis. Pwedeng ito ilagay sa mga aparador o lalagyan ng pagkain.

Cucumber Peel

Ang balat ng pipino ay maaaring ilagay sa mga lugar na madalas pasukan ng ipis. Hindi kasiya-siya sa kanilang pang-amoy, at maaaring magdulot ng pag-iwas.

Bawang

Ang bawang ay may mabaho at makakapait na amoy na maaaring magdulot ng pag-iwas sa ipis. Pwedeng ilagay ang bawang sa mga lugar na madalas nilang daanan.

Vinegar at Tubig

Gumawa ng solution gamit ang suka at tubig. Ilagay ito sa spray bottle at mag-spray sa mga ipis kapag nakita mo sila. Ang asidong nasa suka ay maaaring magdulot ng pagkamatay sa kanila.

Mahalaga na maging maingat sa paggamit ng anumang kemikal o sangkap, lalo na kung may mga bata o alagang hayop sa bahay. Alamin ang posibleng epekto at siguruhing ligtas ang iyong ginagamit na pamatay-ipis.

Soda at Asukal pamatay ng ipis – Paano ito ginagawa?

Ang paggamit ng soda at asukal bilang pamatay ng ipis ay nagre-rely sa isang simple at natural na reaksyon na maaaring maganap kapag kinakain ng mga ipis ang halo ng soda at asukal. Narito ang simpleng paliwanag kung paano ito gumagana:

Paghahanda ng Solution

Hinahalo ang soda at asukal sa pantay na bahagi. Maaaring gamitin ang anumang uri ng soda, at maari ring subukan ang iba’t ibang kombinasyon ng asukal at soda depende sa iyong preference.

Atraksyon ng Ipis

Ang asukal ay kilala sa kanyang matamis na amoy, at maaaring ito ay maging atraksyon para sa mga ipis. Kapag kinain ng ipis ang asukal, ang soda ay nagre-react sa asukal sa presensya ng likas na asido sa sikmura ng ipis.

Paggawa ng Gas

Ang reaksyon sa pagitan ng asukal at soda ay maaaring mag-produce ng carbon dioxide gas. Ang gas na ito ay maaaring maging panganib sa sistema ng respiratoryo ng ipis.

Paggising ng Gas na Nakakamatay

Ang pagtaas ng gas na carbon dioxide ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng ipis dahil sa pagbabara nito sa mga respiratory passages nito, na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng oxygen deprivation.

Mahalaga ang pagiging maingat sa paggamit ng anumang kemikal o pamatay-ipis, kahit na mga natural na sangkap, lalo na kung may mga bata o alagang hayop sa bahay. Siguruhing ang iyong ginagamit ay ligtas at maayos na naaayon sa kanyang panggamit.

Baking Soda at Asukal – Paano ginagamit pamatay ng Ipis?

Ang paggamit ng baking soda at asukal bilang pamatay ng ipis ay nagre-rely sa isang natural na reaksyon na maaaring maganap kapag kinakain ng ipis ang halo ng baking soda at asukal. Narito ang simpleng paliwanag kung paano ito gumagana:

Paghahanda ng Solution

Ang baking soda at asukal ay hinahalo sa pantay na bahagi. Ang asukal ay maaaring maging atraksyon para sa ipis dahil sa matamis na amoy nito.

Pagkain ng Ipis

Kapag kinain ng ipis ang asukal na may kasamang baking soda, ang baking soda ay magre-react sa likido sa sikmura ng ipis. Ang reaksyong ito ay nagreresulta sa pagbuo ng carbon dioxide gas.

Paggising ng Gas na Nakakamatay

Ang carbon dioxide gas na nabuo mula sa reaksyon ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng ipis. Ang gas na ito ay maaaring maging panganib sa sistema ng respiratoryo ng ipis dahil nagdudulot ito ng oxygen deprivation.

Natural na Pamatay-ipis

Ang prosesong ito ay nagre-rely sa natural na kemikal na matatagpuan sa baking soda at natural na atraksyon ng asukal para sa ipis. Dahil dito, maaari itong ituring na natural na pamatay-ipis.

Mahalaga ang pagiging maingat sa paggamit ng anumang kemikal o pamatay-ipis, kahit na mga natural na sangkap, lalo na kung may mga bata o alagang hayop sa bahay. Siguruhing ang iyong ginagamit ay ligtas at maayos na naaayon sa kanyang panggamit.

Borax at Asukal – Paano gamitin pamatay ng Ipis?

Ang Borax at asukal ay maaaring gamitin bilang bahagi ng isang homemade na pamatay-ipis. Narito ang simpleng paliwanag kung paano ito maaaring gumana:

Paghahanda ng Mixture

Hinahalo ang Borax at asukal sa pantay na bahagi. Ang asukal ay maaaring gamitin para ma-attract ang mga ipis, habang ang Borax ay magiging bahagi ng pamatay na magiging epekto sa kanilang sistema.

Atraksyon ng Ipis

Ang asukal ay may matamis na amoy na maaaring maging atraksyon para sa mga ipis. Kapag kinain ng ipis ang asukal na may kasamang Borax, ito ay magiging parte ng kanilang kinakain.

Epekto sa Sistema ng Ipis

Ang Borax, o sodium borate, ay isang kemikal na maaaring magdulot ng masamang epekto sa sistema ng ipis. Ito ay maaaring makaapekto sa kanilang digestive system at nagdudulot ng pagkamatay.

Paggamit ng Asukal bilang Carrier

Ang asukal ay hindi lamang nagbibigay atraksyon, kundi maaari ring maging carrier ng Borax, nagbibigay daan para mapunta ang kemikal sa loob ng katawan ng ipis.

Pag-iwas sa Ibang Mga Kemikal

Ang paggamit ng Borax at asukal ay maaaring mas natural kumpara sa ibang komersyal na kemikal na ginagamit sa pamatay-ipis. Gayunpaman, mahalaga pa rin na maging maingat at siguruhing ito ay ligtas sa mga miyembro ng pamilya, lalo na sa mga bata at alagang hayop.

Ito ay isang simpleng uri ng pamatay-ipis na maaaring gawin sa bahay, ngunit mahalaga pa rin na ito ay gamitin nang maingat. Iwasan ang paglagay nito sa mga lugar na madalas tambayan ng mga bata at alagang hayop, at linisin ng maayos pagkatapos gamitin.

Conclusion

Ang mga peste na gaya ng ipis ay madaling maakit sa mga tira-tirang pagkain sa kusina kaya magligpit ng maigi at linisin ang ating kusina.

Para makaiwas sa mga sakit na dulot ng ipis gaya ng virus at bacteria, mainam na mapuksa sila at huwag hayaan dumami. Ang mga home made na pamuksa ay temporary lamang, ang pagpapanatili ng insect free na kondisyon ng bahay at kalinisan ay mahalaga.

Sikaping ilayo din sa mga bata ang mga nagawang home made remedy para sa mga ipis. Pwede kasing makaapekto sa kalusugan ng bata ito kapag aksidente na nakain nila.

Iba pang mga babasahin

Masamang Epekto ng Kagat ng Bubuyog : Paano makaiwas sa Insekto

Gamot sa Kagat ng Bubuyog : Epekto ng Kagat sa Tao

Bakit Pabalik balik ang Kuto: Mga Sanhi bakit nabalik ang kuto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *