May 18, 2024
Aso

Kagat ng Aso na hindi dumugo Ano ang Dapat Gawin?

Kahit na ang isang kagat ng aso ay hindi dumugo, mahalaga pa rin na ituring ito nang seryoso at kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at pagtukoy ng panganib ng impeksyon o rabies. Narito sa article natin ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin sa ganitong sitwasyon.

Pag-aralan din natin sa ngayon ang mga dapat na gawin kapag nakagat ng aso kahit pa wala namang lumabas na dugo, ano ang gagawin sa aso na kumagat sa iyo at paano malaman kung may rabies ba ito para hindi ka masyadong mangamba at mag alala.

Mga Dapat gawin Pag nakagat ng Aso

Linisin ang Sugat

Kahit na hindi dumugo ang sugat, hugasan mo pa rin ito ng mabuti sa ilalim ng malinis na daloy ng tubig at mild na sabon upang maiwasan ang posibleng impeksyon.

Pahiran ng Antiseptic

Ilapat ang isang antiseptic solution o povidone-iodine sa sugat upang mapanatili itong malinis at maiwasan ang posibleng impeksyon.

Povidone Iodine 10% Solution Antiseptic (15ml,30ml,60ml and 120ml)

Obserbahan ang Sugat

Panatilihin ang pagmamasid sa sugat para sa anumang mga palatandaan ng pamamaga, pamumula, mainit na pakiramdam, o iba pang mga sintomas ng impeksyon. Kung mayroon kang anumang mga palatandaan ng impeksyon, kumonsulta agad sa isang doktor.

Tignan ang mga sintomas na delikado galing sa impeksyon sa kagat ng aso tulad ng;

-pamamaga

-pamumula

-sakit at pamamantal sa bahaging nadaanan ng kagat

-pagka paralisado ng bahaging may kagat

-lagnat

-panghihina

Konsulta sa Doktor

Kahit na ang sugat ay hindi nagdulot ng pagdurugo, mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang doktor o health professional para sa tamang pagsusuri at pagtukoy ng mga hakbang na kailangan mong gawin. Ang doktor ay maaaring magbigay ng payo tungkol sa pangangalaga sa sugat at kung kinakailangan, maaaring magreseta ng mga gamot para sa impeksyon o iba pang mga komplikasyon.

Ano ang dapat gawin sa Aso na nagtangkang kumagat pero walang dugo na lumabas

Kung may suspetsa ka na ang iyong aso ay may rabies, mahalaga na sundin ang mga sumusunod na hakbang.

Ihiwalay ang Aso

Ilagay ang iyong aso sa isang lugar kung saan ito ay ligtas at walang makakalapit na tao o ibang hayop. Huwag payagan ang iyong aso na makipag-ugnayan sa ibang tao o hayop upang maiwasan ang pagkalat ng rabies.

Italaga ang May-ari

Tandaan ang pangalan at impormasyon ng may-ari ng aso at makipag-ugnayan sa kanila kaagad. Ipaalam sa kanila ang iyong mga pangamba tungkol sa kalagayan ng aso at ang posibilidad ng rabies.

Kontakin ang Beterinaryo

Agad na makipag-ugnayan sa isang beterinaryo o animal control officer upang suriin ang iyong aso at kumuha ng mga kinakailangang hakbang para sa kaligtasan ng lahat. Ang isang beterinaryo ang may kasanayan sa pagsusuri at pagbibigay ng tamang payo at lunas para sa mga alagang hayop na posibleng may rabies.

Mag-ulat sa Lokal na Otoridad

Ipagbigay alam ang insidente sa lokal na awtoridad tulad ng barangay o animal bite center office upang mabigyan nila ng agarang aksyon. Ang kanilang tulong ay maaaring kinakailangan upang masuri ang sitwasyon at makatulong sa pagbibigay ng agarang lunas at pangangalaga.

Konsultahin ang Doktor

Kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nabagok o nakagat ng iyong aso at may posibilidad na nahawaan ng rabies, kumunsulta agad sa isang doktor para sa post-exposure prophylaxis (PEP) o bakuna laban sa rabies. Ang maagang pagtanggap ng PEP ay mahalaga upang maiwasan ang pag-develop ng rabies sa tao.

Paghandaan ang Ebidensya

Tumulong sa mga awtoridad sa pagkuha ng mga ebidensya o impormasyon tungkol sa iyong aso, tulad ng mga medical records o kasaysayan ng bakuna, upang matulungan ang kanilang pagsusuri at pagsasagawa ng tamang hakbang.

Mahalaga na kumilos nang mabilis at maingat sa anumang suspetsa ng rabies upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na maaaring mahawaan ang mga tao at hayop, kaya’t mahalaga na agad na kumunsulta sa mga propesyonal sa kalusugan at lokal na otoridad para sa tamang pangangalaga.

Huwag itago ang mga history na ito kasi dito ibabase ng doktor kung anong klase ng bakuna ang gagamitin at kung ilang beses na injection ba ang kailangan ng pasyente.

Paano malaman kung may Rabies ang kagat ng Aso?

Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng rabies virus. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay maaaring mag-iba depende sa yugto ng sakit, ngunit karaniwang lumalabas ang mga sumusunod na sintomas.

Panandaliang Sintomas (Prodromal Stage)

-Pananakit ng ulo

-Lagnat

-Lagnat at hindi kaginhawaan

-Pananakit ng kalamnan

-Lagnat at pagkapagod

-Iba’t ibang sintomas ng respiratory tract infection

Neurologic Stage (Furious Rabies):

-Pagkabalisa

-Pagka-iritabilidad

-Pagkabalisa sa liwanag

-Hallucinations

-Kakaibang takot sa tubig (hydrophobia)

-Pagkabalisa o takot kapag may hawak na bagay (aerophobia)

-Pananakit ng kalamnan

-Hiperaktibidad

-Pagkagambala ng paghinga at puso

-Pag-atake sa ibang tao o bagay

Paralytic Stage (Dumb Rabies)

-Pagkahapo o panghihina ng kalamnan

-Pagkakaroon ng paresthesia (kakaibang pakiramdam) sa lugar ng kagat

-Pagkakaroon ng hirap sa paglunok

-Paralisis ng pabilog na kalamnan, kabilang ang pangangalawang o pangangalay (mga palatandaan ng pagkahapo)

Ang mga sintomas ng rabies ay madalas na nagdudulot ng pagkakaroon ng kawalan sa kontrol sa katawan at kahulugang ng pag-uugali. Ang mga sintomas na ito ay karaniwang nagpapakita lamang kapag ang sakit ay nasa advanced na yugto na, kung kaya’t mahalaga ang maagang pagtukoy at agarang pagtanggap ng lunas. Kapag mayroong suspetsa ng rabies, mahalaga na agad na kumunsulta sa isang doktor o propesyonal sa kalusugan para sa tamang pagsusuri at pangangalaga.

Listahan ng Animal Bite Center sa Edsa

VRP Medical Center
Address: 163 EDSA, Mandaluyong City
Phone: (02) 8464 9999
VRP Medical Center offers comprehensive animal bite treatment and vaccination services​ (VRP Medical Center)​​ (VRP Medical Center)​.

Doc Ferds Animal Wellness Center – North EDSA
Address: #3 T and K Building, Congressional Avenue, EDSA, Quezon City
Phone: Please call for details on their services
This center provides treatment for animal bites and has a well-equipped facility for various veterinary needs​ (Doc Ferds Animal Wellness Center)​​ (Doc Ferds Animal Wellness Center)​.

San Lazaro Hospital
Address: Quiricada Street, Sta. Cruz, Manila
Phone: (02) 8733 8306
Although not directly on EDSA, it is a major referral center for rabies treatment and is accessible from EDSA.

Top Med Animal Bite Center
Main Branch: 130 Kalayaan Avenue, Quezon City
Phone: 0908-2623634 / 0927-3574938
Provides anti-rabies vaccinations and other related services​ (Top Med Diagnostics)​.

St. Luke’s Medical Center – Global City
Address: 32nd Street, Bonifacio Global City, Taguig
Phone: (02) 789 7700
Offers comprehensive animal bite treatment and vaccinations.

Amang Rodriguez Memorial Medical Center
Address: Sumulong Highway, Marikina City
Phone: (02) 8652 4537
Known for its rabies treatment services and accessible via EDSA.

Quezon City Health Department
Address: Quezon City Hall, Elliptical Road, Quezon City
Phone: (02) 988 4242
Provides rabies vaccination and post-exposure prophylaxis.

Makati Medical Center
Address: 2 Amorsolo Street, Makati City
Phone: (02) 8888 8999
Offers treatment for animal bites, including rabies vaccination.

East Avenue Medical Center
Address: East Avenue, Diliman, Quezon City
Phone: (02) 8928 0611
Offers a range of medical services, including animal bite treatment.

Pasig City General Hospital
Address: Rainforest Drive, Pasig City
Phone: (02) 628 1354
Provides rabies vaccination and treatment services.

Iba pang mga Babasahin

Maliit na kagat ng Aso dapat bang ikabahala?

Mabisang Gamot sa Kagat ng Aso – First aid at Pag iwas sa Impeksyon

Magkano ang Bakuna sa Kagat ng Pusa?

Bawang gamot sa Kagat ng Pusa pwede ba ito?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *