May 19, 2024

Kagat ng Lamok na Namamaga

Ang pamamaga matapos ang kagat ng lamok ay bahagi ng natural na reaksyon ng katawan sa laway ng lamok. Kapag isang lamok ay kumakagat, ito ay nag-iinject ng laway na naglalaman ng mga sangkap na maaaring magdulot ng pangangati, pamamaga, at reaksyon sa balat. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit namamaga ang kagat ng lamok

Bakit pwedeng mamaga ang kagat ng lamok?

Reaksyon ng Katawan -Ang katawan ay nagre-react sa mga kemikal na kasama sa laway ng lamok, lalo na ang protina na maaaring maging sanhi ng allergic na reaksyon. Ito ang nagiging dahilan ng pamamaga.

Histamine Release -Ang kagat ng lamok ay maaaring mag-trigger ng release ng histamine, isang kemikal na nagdudulot ng pamamaga at pangangati.

Blood Vessel Dilation -Ang kagat ay maaaring magdulot ng pagtaas ng daloy ng dugo sa lugar na tinamaan, na nagreresulta sa pamamaga.

Inflammatory Response – Ang pamamaga ay bahagi ng natural na inflammatory response ng katawan sa impeksyon o iritasyon.

Immune System Reaction – Ang immune system ay nagre-react upang protektahan ang katawan mula sa posibleng pag-aatake ng mikrobyo na maaaring dala ng laway ng lamok.

Individual Sensitivity – Ang bawat tao ay may iba’t ibang antas ng sensitivity sa kagat ng lamok. Ang ilan ay maaaring magkaruon ng mas mabilis at mas malupit na reaksyon kaysa sa iba.

Scratching – Ang constant na pagkamot o pag-scratch ng lugar ng kagat ay maaaring magdulot ng mas malalang pamamaga dahil sa abrasyon ng balat.

Sa pangkalahatan, ang pamamaga matapos ang kagat ng lamok ay karaniwang hindi mapanganib at maaring mawala ng kusa paglaon. Subalit, kung ang pamamaga ay patuloy, lumala, o mayroong iba pang sintomas na hindi karaniwan, mahalaga na kumonsulta sa isang propesyonal na pangkalusugan para sa tamang diagnosis at paggamot.

Mga Dapat gawin sa kagat ng lamok na namamaga


Ang pamamaga matapos ang kagat ng lamok ay isang normal na reaksyon ng katawan sa laway ng lamok. Ang ilang mga tao ay maaring magkaruon ng mas mabilis na reaksyon kaysa sa iba. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring makatulong sa pamamaga matapos ang kagat ng lamok:

Wash with Mild Soap and Water

Linisin ang lugar ng kagat gamit ang malambot na sabon at maligamgam na tubig upang maiwasan ang impeksyon.

Apply Cold Compress

Ilagay ang malamig na compress sa pamamagitan ng paggamit ng yelo o malamig na tela sa apektadong bahagi ng balat. Ito ay makakatulong sa pagpapabawas ng pamamaga.

Hydrocortisone Cream

Pwedeng mag-apply ng hydrocortisone cream para sa anti-inflammatory na epekto.

Calamine Lotion

Ang paggamit ng calamine lotion ay maaaring magbigay rin ng ginhawa sa pamamaga.

Antihistamine

Kung ang pamamaga ay kaakibat ng matinding pangangati, maaaring uminom ng oral na antihistamine tulad ng cetirizine o loratadine.

Benadryl Extra Strength Itch Relief Stopping Cream | Itch Relief Gel | Itch Relief Stick

Avoid Scratching

Mahalaga na iwasan ang pagkamot o pag-scratch ng lugar ng kagat upang hindi lalo pang mairita at magdulot ng impeksyon.

Elevate the Affected Area

Kung ang kagat ay nasa paa o kamay, maaring itaas ito ng bahagya para maiwasan ang pagdami ng dugo sa lugar na iyon.

Kung ang pamamaga ay nagpatuloy, lumala, o may kasamang iba pang sintomas tulad ng sobrang pamumula, pagbahing, o paghina, mahalaga na mag-consult sa isang doktor para sa tamang diagnosis at gamutan. Maaaring ito ay senyales ng hindi karaniwang reaksyon o iba pang kondisyon na nangangailangan ng pansin ng propesyonal na pangkalusugan.

Ano ang klase ng lamok na namamaga ang kagat

Ang kagat ng lamok at ang pamamaga na resulta dito ay karaniwang nararanasan sa maraming uri ng lamok. Hindi ito eksklusibo sa isang partikular na klase ng lamok dahil ang pangangagat at reaksyon ng balat ay pangkaraniwan na proseso sa pagsilip ng mga insekto, kabilang na ang lamok.

Ang klase ng lamok na nagdudulot ng kagat ay maaaring mag-iba-iba depende sa rehiyon, kondisyon ng kapaligiran, at oras ng taon. Ang ilan sa mga pangkaraniwang klase ng lamok na kumakagat at maaaring magdulot ng pamamaga ay maaaring kasama ang sumusunod.

Aedes mosquitoes

Ang ilang uri ng mosquitoes sa genus na Aedes ay kilala sa pagdala ng sakit tulad ng dengue, Zika, at chikungunya.

Culex mosquitoes

Ito ang mga uri ng mosquitoes na may kaugnayan sa pagdala ng West Nile virus.

Anopheles mosquitoes

Ang mga mosquitoes na ito ang pangunahing nagtataglay ng parasitikong sanhi ng malaria.

Mga lokal na klase ng mosquitoes

Sa bawat rehiyon, maaaring may mga lokal na klase ng mosquitoes na kumakagat at nagdudulot ng pamamaga.

Bilang pangkalahatan, ang klase ng lamok na namamaga ang kagat ay hindi palaging mahalaga sa pagganap ng paggamot. Ang pangunahing pangangalaga ay naglalaman ng paglilinis ng kagat, pag-iwas sa pangangamot, at paggamit ng mga topical na gamot tulad ng hydrocortisone cream o calamine lotion. Sa mga lugar na may mataas na kaso ng mga nakakahawang sakit mula sa kagat ng lamok, mahalaga ang pag-iwas sa kagat at iba pang hakbang ng pagsusunod sa kalusugan at kalinisan.

Iba pang mga Babasahin

Sakit Galing sa Kagat ng Lamok Elephantiasis: Paano makaiwas dito

Home Made Pang Spray sa Lamok

Mga Sakit na Pwedeng Manggaling sa Lamok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *