June 16, 2024

May Rabies ba ang rabbit o kuneho?

Oo, posible na magka-rabies ang mga kuneho, pero ito ay napakabihira. Ang rabies ay isang viral disease na karaniwang nakukuha mula sa kagat o kalmot ng mga infected na hayop tulad ng mga aso, pusa, at ligaw na hayop gaya ng mga raccoon, skunks, at bats. Bagaman ang mga kuneho ay maaaring ma-infect ng rabies, sila ay hindi karaniwang mga carrier ng sakit na ito at bihirang-bihira na nagpapasa ng rabies sa mga tao.